Jedność i Jezus opuszczony (Część 1)

Jedność i Jezus opuszczony (Część 1)

Od lewej: 1. Współczesne malarstwo, G. Olson (1958- ) – Jezus ogarnięty trwogą w Ogrodzie Oliwnym; 2. “Pasja” – plakat arcydzieła kinematografii światowej z roku 2004; 3. Jezus opuszczony na krzyżu – obraz słynnego flamandzkiego malarza Petera Rubensa (1577-1640).

.

Na okres postu publikujemy tekst, który nadaje się do przed-Wielkanocnych rozmyślań i medytacji. Są to uporządkowane notatki na podstawie książki Chiary Lubich pod tytułem “Unity and Jesus Forsaken” (L’unità è Gesù abbandonato), której tytuł polski “Budowanie jedności a Jezus opuszczony” byłby trochę dłuższy, ale pełniej oddaje sens artykułu.

Jubileusz 100-lecia urodzin Chiary Lubich obchodziliśmy niedawno, gdyż była ona rówieśniczką naszego papieża, nazywanego Janem Pawłem Wielkim. Niech te krótkie fragmenty umocnią nas, gdy musimy zmierzyć się z własnymi słabościami podczas codziennych trosk. Szczególnej otuchy potrzebujemy w czasach trudnych lub tak dziwnych jak ten obecny, trwający od wielu już miesięcy.

.

Trzy wizje malarskie przedstawiające modlitwę Jezusa na Górze Oliwnej; świadomość o czekających torturach spowodowała przerażenie i krwawy pot spłynął Mu na twarzy. Pośrodku znajduje się obraz malowany przez El Greco (Domenikos Theotokopulos) w roku 1595. Z przodu tego obrazu widoczni są trzej apostolowie, którzy mieli czuwać lecz ogarnąl ich sen.

.

Cały artykuł wzbogacony jest kopiami obrazów pędzla wielkich mistrzów pochodzących z różnych epok i krajów. Obok tego, są tu również przedstawione przykłady z innych dziedzin sztuki.

Idea

.

U góry: “Ukrzyżowanie” – obraz Salvadora Dalí (1904-1989)

.

Nasz Ideał podobny jest do ewangelicznej monety, która ma dwie strony: Jezusa Opuszczonego oraz jedność. Wszyscy widzimy, że świat współczesny jest pełen różnego rodzaju napięć i konfliktów. A mimo to odczuwa się wzrastające pragnienia i dążenie do jedności. Z biegiem czasu coraz bardziej zrozumiałym się staje wezwanie Chrystusa: ” Ut omnes unum sint “ (Aby wszyscy byli jedno).

.

Powyżej: 1. Judasz zdradza Jezusa, drzeworyt z roku 1886; 2. Tej nocy Jezus zostal aresztowany i wydany w ręce oprawców, a trzydzieści srebrników pozostanie już na zawsze symbolem zdrady.

.

Rany zadane Jezusowi były tak straszne, że niektórzy próbują podważać autentyczność całego wydarzenia. Wątpliwości rozwiał słynny całun, którym okryte było Ciało Jezusa złożonego do grobu. Oryginał tego płótna znajduje się w katedrze św. Jana w Turynie i badany był w najbardziej nowoczesnych laboratoriach. Zabezpieczony jest na stałe w oddzielnej kaplicy i dla publiczności dostępny tylko raz na kilka lat.

.

Trzy sceny z biczowania: 1. Obraz francuskiego malarza W. Bouguereau (1825-1905); 2. Rany od biczowania; 3. Rzeżba przedstawiająca biczowanie Jezua znajduje się w kościele maltańskiego miasteczka Paola, którego patronem jest Chrystus Król.

.

Prostota

Dlatego powracamy do pierwszego i najważniejszego Źródła jedności, do Jezusa Opuszczonego na krzyżu. Tak było w liście napisanym w pierwszym okresie naszego ruchu: “Zapomnij o wszystkim, nawet o rzeczach najbardziej pociągających, by Twoje myśli owładnął tylko jeden Ideał – Jezus Ukrzyżowany. Znaleźliśmy Go! Odkryliśmy najcenniejszą perłę w naszym życiu. Wszystkie książki wyniosłyśmy na strych po to, by Jezus opuszczony stał się naszą najcenniejszą lekturą. Jego wołanie w chwili największego osamotnienia: “Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił?” ciągle nam przypomina, że Jezus Chrystus poniżył się aby dać nam wszystko.

.

Okrzyki podjudzonego przez faryzeuszy tłumu:Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!” zmusiły Poncjusza Piłata do skazania Jezusa na śmierć.

.

Zapomnij więc o wszystkim: o twoim biurze, o fabryce i ludziach, o głodzie i pragnieniu, o pracy, obowiązkach i wypoczynku – po to, by nie posiadać nic więcej, tylko Jego!” (Fragment listu z 14 sierpnia 1948 r). Pozbycie się wszystkich mebli z naszego małego domu, by spać tylko na materacach ułożonych na podłodze to był pierwszy styl naszego mieszkania: prosty i harmonijny. On symbolizował prostotę naszej duchowości. Jedyną ozdobą był tam obraz na ścianie, przedstawiający Jezusa Opuszczonego. On już miał pozostać jedynym skarbem naszego istnienia. Każdego rana po przebudzeniu utwierdzałyśmy się w tej decyzji, zwracając się z krótką modlitwą do Matki Bożej, która całe życie była przy Jezusie – aż do samego końca, kiedy stała osamotniona pod krzyżem.

.

1. Św. Maryja pod krzyżem – obraz B. Murillo (Hiszpania, ok. 1670 roku). 2. Matka Boża Bolesna (fragment statuy) z Sevili, stolicy Andaluzji. 3. “Ukrzyżowanie” i omdlała z bólu Matka Jezusa – dzieło duńskiego malarza Carla Blocha (1834-1890).

.

Połączenie

Ludzie pragnący budować jedność muszą zdecydować się na stałą pokorę. “Oh, bracie! Jeśli zdecydujesz się poświęcić dla jedności, wkrótce doświadczysz stygmat opuszczenia. A wtedy zbliżysz się do Jezusa Opuszczonego” (z listu datowanego 30 marca 1948). Kiedy nasza dusza cierpi z powodu podziałów i braku jedności, rozumiemy lepiej mękę Jezusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym. Podejmujemy nasz mały krzyż i biegniemy ku naszym braciom by odbudować utraconą jedność, bez rozpamiętywania czyja jest racja i kto jest winny. Powraca wtedy Jezus aby ponownie być wśród nas, obdarzając swoją mocą i szczęściem. On zawsze jest gwarancją utraconej jedności, która ma być odbudowana.

Wielkanoc

Budowanie jedności jest naszym powołaniem, które wypełnia duszę radością. Jest jakby zwycięskim przyjściem Boga, Ojca wszystkich ludzi. Przez Jego umiłowanego Syna możemy ciągle doświadczać radość Wielkanocy. Jedność może oznaczać piękne i wzniosłe drogi prowadzące do Boga, jak np. ubóstwo ruchu franciszkańskiego, wytrwałą modlitwę karmelitanek od św. Teresy z Avila i posłuszeństwo u jezuitów albo “małą drogę” św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

.

Od lewej: 1. Św. Franciszek obejmujący Chrystusa na krzyżu, obraz B.Murillo (1617-1672); 2. św. Teresa z Avili – mal. Francuz François Gérard (1770-1837); 3. Założyciel zgromadzenia jezuitów, św. Ignacy Loyola jest autorem małej książeczki zatytułowanej “Ćwiczenia duchowe” (hiszp. Ejercicios espirituales, łac. Exercitia spiritualia), która stała się klasyczną literaturą w dziedzinie mistyki chrześcijańskiej.

Niech nic cię nie zwodzi,
niech nic nie przeraża.
Wszystko przemija,
Tylko Bóg się nie zmienia.
Cierpliwość wszystko pokona.
Temu, kto ma Boga,
nie zabraknie niczego.
Bóg sam wystarcza. / Solo Dios basta

(s-ta Teresa de Ávila – “Nada te turbe”)

.

Święta Teresa z Lisieux (1873-1897) jest patronką Francji, chociaż zmarła mając zaledwie 24 lata. Jej “mała droga do świętości” / « La petite voie » nawróciła do Boga słynną Edith Piaf i wiele innych znanych osobistości. Podczas XII. Światowych Dni Młodzieży (Paryż, 1997) Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła.

.

Mówiąc o jedności, myślimy o zmartwychwstałym Chrystusie, który jest światłem narodów. Przekonujemy się, że uczestnicząc w Jego męce i obejmując Go na krzyżu doświadczamy przejście od śmierci do zmartwychwstania. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci, podobnie jak nie ma zwycięskiej radości bez umiłowania Jezusa opuszczonego na krzyżu. Zmartwychwstały jaśnieje w całej okazałości i Duch Święty spływa do naszej duszy, abyśmy mogli nieustannie świętować zwycięstwo Wielkiej Nocy.

Ziarno

Dzięki Jezusowi rozumiemy, że ekonomia Boża zawiera także cierpienie. Dla Niego stracić to znaczy wygrać, obumrzeć to żyć prawdziwie – tak jak kłos wyrasta z ziarna rzuconego w ziemię. Jeśli drzewo ma owocować, musi mieć przycięte gałęzie. Uwierzcie: minuta cierpienia lub ciężkiej choroby na łóżku – jeśli przyjmiesz ją spokojnie jako dar od Boga – ma większą wartość niż podstawione autorytety, które pouczają innych nie mając w sobie Bożej miłości (pisma z roku 1944).

.

O Jerozolimo, dlaczego nie rozpoznałaś znaków czasu swego?

.

Noce

Nie przywołuj Jezusa dopiero wtedy, gdy dotyka cię ból. Kochaj Go zawsze a będąc szczęśliwym, nie zatrzymuj radości tylko dla siebie. Pośród wszystkich chwil w ciągu dnia, doceniaj szczególnie te, które są trudne i bolesne, bo one zbliżają cię do Jezusa ukrzyżowanego. To jest właśnie “noc duszy” o której pisał św. Jan od Krzyża. Takie chwile dziel z Jezusem Opuszczonym. Powtórz za Matką Bożą: “Fiat” – niech się stanie wola Twoja. Ona dopiero później zrozumiała że “wielkie rzeczy uczynił Pan służebnicy swojej…”

Podobnie jak Bóg dopuścił opuszczenie swego Syna na krzyżu, tak i my możemy ofiarować Mu nasze cierpienia. W ten sposób dusza uwalnia się od spraw przyziemnych i przez modlitwę może brać udział w zbawczym dziele Chrystusa. Cierpienia przeminą, także te wewnętrzne: opór, wątplilwości, poczucie pustki, nostalgia, smutek, pokusy. Przekonasz się, gdy w całkowitej ufności powierzysz je Opatrzności Bożej.

.

1. Ecce Homo / OTO CZŁOWIEK – obraz św. Brata Alberta Chmielowskiego
(1845-1916); 2. “Ukrzyżowanie” malował El Greco (ur. ok 1541 – zm. 1614), twórca wielu dzieł o charakterze mistycznym; 3. Osamotniony krzyż z Jezusem podczas mroźnej zimy.

.

Kiedyś i we mnie samej Chrystus opuszczony zwyciężył wszystkie bitwy, straszne bitwy. Pamiętam gdy klęczałyśmy przy ołtarzu a było to, jeśli dobrze pamiętam, w święto Chrystusa Króla. Odnalazłyśmy Go w Eucharystii i – ofiarując Mu wszystko – prosiłyśmy, by nauczył nas żyć w jedności. Chętnie zaprowadziłabym was do tego kościółka na wzgórzu, który często powraca w mej pamięci. Bóg nas obdarzył pięknem całej przyrody a teraz oczekuje, że odwiedzimy Go ukrytego w zimnym tabernakulum. On ciągle czeka na miłość naszych zagubionych serc.

.

.

[Część druga w przygotowaniu]

____________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »