Królewska droga

Królewska droga

Królewska Droga Krzyża / Tłumaczenie tekstu poniżej – NADA TE TURBE *.

Okres przedwielkanocny rozpoczyna się w liturgii sceną, w której władca ciemności – szatan kusi trzykrotnie Jezusa. Swoje intencje ukrywa, jak każdy złoczyńca, pozorami dobra i dlatego nazwany został ojcem wszelkiego kłamstwa. Za poddanie się złu obiecuje Jezusowi iluzoryczne korzyści. Wielki Post nawiązuje właśnie do 40-dniowego pobytu Jezusa Chrystusa na pustyni. Pozbawiając się dobrowolnie jedzenia i picia, Syn Boży wystawił sie na długą i wyczerpującą próbę, oddając się modlitwie. Miała ona przygotować Go na mękę Tryduum Pschalnego, zakończonego śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem.

Tej niezwykle trudnej próbie Chrystusa swe dzieło poświęcił Jan od Krzyża / Juan de la Cruz (1542-1591), jeden z największych mistyków chrześcijaństwa. On też zaznał ciemności swej duszy /Noche oscura del alma i tak też zatytułował swą książkę, pisaną w latach 1584-1585. Opierając się na osobistym doświadczeniu, św. Jan od Krzyża opracował krótkie rozmyślania o kuszeniu Syna Bożego, który w swoim ziemskim życu był prawdziwim Człowiekiem, poddanym słabościom tak, jak każdy z nas. Notatki z tego skarbca mistyki chrześcijańskiej nazwaliśmy:

TRIADA* św. JANA od KRZYŻA

* TRIADA (z jęz. Łacińskiego triad, rdzeń od trias – trójliczba, z greckiego: τριάδα, z hiszp. triada, triade) = zbiór trzech elementów pozostających w relacji między sobą.

.

Obraz w Centrum św. Pawła, Indiana

1. Kuszenie pierwsze.

Szatan: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz aby kamienie zmieniły się w chleb. Odpowiedź Chrystusa: Nie samym chlebem żyje człowiek.

Przedmiot pokusy: cialo – najbardziej uparte, ociężałość, gnuśność. Symbol: osioł.
Oderwanie się: Uwolnij się od niedoskonałości i niepokojów. Każdy cię może krytykować.
Kierunek: Nie zaniedbuj wyznaczonej pracy, bo słabym i bez wytrwałości pozostaniesz.
Ćwiczenie: Nie unikaj ćwiczeń trudnych. Ujarzmiaj swą zmysłowość, a wzmocnisz charakter i posiądziesz miłość Bożą.

.

Mal. Nikolaj Roerich (1874-1947), Rosja

2. Kuszenie drugie

Szatan: Pokłoń się diabłu, a oddam Ci wszystkie królestwa tego świata, bo mnie są poddane.
Odpowiedź Chrystusa: Nie będziesz wystawiać na próbę Pana swego, Boga.

Przedmiot pokusy: świat – ułuda, niezbyt trudny do pokonania. Symbol: małpa.
Oderwanie się: Myśl tylko o Bogu. Miłuj wszystkich jednakowo.
Kierunek: Wzgardź bogactwami tego świata, szukaj i zmierzaj do Krolestwa Bożego.
Ćwiczenie: Nie interesuj się drugimi, nie krytykuj ich. Idź prosto przed siebie nie oglądając się wstecz. Żadnym roztargnieniom nie dozwalaj wstępu do twej duszy.

.

Mal. Félix Joseph Barrias (1822-1907), Francja

3. Kuszenie trzecie

Szatan: Rzuć się w dół, aniołowie Cię uniosą.
Odpowiedź Chrystusa: Idź precz, szatanie. Bogu jedynie służyć będziesz.

Przedmiot pokusy: myśli – najtrudniejsza do rozpoznania; pycha, próżność, roztargnienie. Symbol: wąż.
Oderwanie się: Nie podejmuj żadnej czynności przeciwnej nakazowi posłuszeństwa.
Kierunek: W poleceniu przełożonego dostrzegaj wolę Bożą; szatan to wróg pokory.
Ćwiczenie: Upokarzaj się w czynach i słowach. Gdy spotkasz drugiego człowieka, znajdź dobro w nim. Ciesz się z dobra innych, zwłaszcza osób niemiłych.

.

Warto jeszcze zapamiętać praktyczną radę patrona trudnych czasów, św. Maksymiliana: “Jeśli nie odrzucisz pokusy natychmiast, jesteś już w połowie zwyciężony“.

*

NADA TE TURBE – Niech nic cię nie zwodzi, niech nic nie przeraża. / Wszystko przemija, tylko Bóg się nie zmienia. / Cierpliwość wszystko pokona. / Temu, kto ma Boga, nie zabraknie niczego. / Sam Bóg wystarcza – Solo Dios basta. Autorką tego krótkiego poematu jest św. Teresa z Avila, żyjąca w tej samej epoce co św. Jan od Krzyża. Reformatorka zakonu karmelitanek była piękną i niezwykle inteligentną kobietą. Została ogloszona Doktorem Kościoła, a jej twórczość kładła podwaliny pod klasyczną literaturę Hiszpanii. Tak brzmi w oryginale wspomniany tutaj tekst: “Nada te turbe, nada te espante. / Todo se pasa; / Dios no se muda, / La pacïencia todo lo alcanza. / Quien a Dios tiene, nada le falta. / Solo Dios basta“.

______________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »