O ciszy wewnętrznej

O ciszy wewnętrznej

Niektórzy przewidywali, że XXI-wszy wiek będzie nacechowany chaosem i masowym wzrostem chorób psychicznych. Dzisiaj widać, że te prognozy niestety się potwierdzają i wiele osób przechodzi różne kryzysy, będąc niekiedy na skraju nerwowego wyczerpania. Nakręcanie emocji i nieustanne straszenie ludzi w środkach masowego przekazu skutkuje głębokimi podziałami. Już nawet w rodzinach spieramy się o wydarzenia, na które nie mamy żadnego wpływu. Aby uniknąć zerwania kontaktów z ludźmi nam bliskimi czy nawet z przyjaciółmi, trzeba się najpierw uwolnić od zgiełku. Pozbierać myśli można w ciszy.

.

Sposoby osiągnięcia ciszy wewnętrznej

W sierpniu minęła 80-ta rocznica śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża. Została zamordowana rok później po wielkim patronie trudnych czasów, św. Maksymilianie Kolbe – w tym samym niemieckim obozie śmierci Auschwitz. Oto kilka myśli z jej miesięcznego listu zatytułowanego “Sposoby osiągnięcia ciszy wewnętrznej.”

Najważniejszym zadaniem każdej z nas jest zastanowić się nad tym, jak układać swój plan dzienny i roczny, by przygotować drogę Panu. Rano, gdy budzimy się, zaraz chcą nas przytłoczyć obowiązki i kłopoty dnia. Chciałoby się zerwać z miejsca i pobiec pędem do pracy. Trzeba wtedy chwycić za cugle i powiedzieć sobie: spokojnie! – pierwsza poranna godzina należy do Pana. Podejmę zadanie jakie On na mnie nakłada i On także udzieli mi siły, by je wykonać. Zabiorę się do tego, co po cichej rozmowie z Bogiem i ujrzę to jako najbliższe zadanie. Tak przystąpię do ołtarza Pańskiego. Tu nie chodzi o moje malutkie sprawy, lecz o wielką ofiarę pojednania. Kiedy po tym porannym święcie wejdę w mój dzień pracy, zagości we mnie uroczysta cisza, a dusza będzie wolna od tego, co chciało się do niej wcisnąć i ją obciążyć. Widzi się jasno przed sobą najbliższy odcinek drogi, nie patrząc zbyt daleko, gdyż wiem że gdy dotrę tam, gdzie teraz rysuje się horyzont, wówczas nowy widok wyłoni się przed oczyma. Jeżeli zewnęrzny spokój jest w żaden sposób nieosiągalny, wtedy należy przynajmniej wewnętrznie zamknąć się przez chwilę by uciec do Pana. Spośród środków odpowiednich do nawiązania łączności z wiecznością trzeba dobrać sobie taki, któty jest najbardziej odpowiedni, jak np. czytanie duchowe, rozmyślanie, uczestnictwo w liturgii czy nabożeństwach.

Św. Teresa Benedykta jest współpatronką Europy

Krótka nota biograficzna. Św. Teresa Benedykta od Krzyża, w świecie znana jako Edyta Stein, jest dla współczesnego człowieka przykładem osoby poszukującej sensu życia, którego pełnię można odnaleźć tylko w Bogu. Jej życie wiary przebiegało w trzech różnych etapach: od ateizmu poprzez filozofię do życia całkowicie oddanego Bogu. Była to droga poszukiwania prawdy, którą Teresa ujrzała w mozaice wydarzeń przygotowywanych przez Opatrzność. (…) Prawda, poszukiwana dotąd w filozofii, objawiła się w mocy Chrystusa i duchowości św. Teresy z Avila. “Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby nawet tego sobie nie uświadamiał” – dopowie później Edyta w swojej autobiografii. Odtąd będzie tę prawdę “wcielać w miłości”. Prawda i miłość stały się dwiema podstawowymi zasadami jej życia.

(Artykuł w opracowaniu)

_____________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »