Październikowe schodki

Październikowe schodki

Otwierając ten artykuł, widzieliście dworek w Żelazowej Woli, gdzie urodził się Fryderk Chopin. Schodki zachęcają wędrowca aby wejść trochę wyżej, ponad ulicami miast i z dala od zgiełku. Zanim pokażemy jedną z takich dróżek, przypomnieć wypada o Patronie Ekologów, którego święto przypada na dzień 4-go października.

Ogłosił to Jan Paweł II papieską bullą z dnia 29 X 1979 roku, a tym patronem jest św. Franciszek z Asyżu – autor znanej w świecie “Pieśni słonecznej” nazywanej też Pochwałą stworzenia. Wiecie czym ona jest, bo cytowaliśmy jej fragmenty w kolejnych miesiącach, posługując się pięknym tekstem w tłumaczeniu wielkiego poety Leopolda Staffa (“Błogosławiony bądź Panie ze wszystkimi twory… “) Franciszkańskie umiłowanie przyrody jako daru Bożego fascynuje ludzi różnych kultur i religii. Stało się ono inspiracją do międzynarodowej inicjatywy jaką jest Franciszkański Ruch Ekologiczny. Powstał on w Polsce i – chociaż nie ma oficjalnej struktury – zatacza szersze kręgi i warty jest rozpropagowania w różnych krajach. Przytaczamy kilka myśli związanych z tym dniem i ekologią, nie zapominając, że najważniejszą sprawą jest zrobić coś konkretnego w tym miejscu, gdzie mieszkamy.

.

.

Człowiek w harmonii z przyrodą

Każdego roku dzień 4 października jest obchodzony jako święto patrona ekologii – św. Franciszka z Asyżu i corocznej celebracji modlitw oraz działania na rzecz ochrony naszego wspólnego domu. Różne kościoły i wspólnoty jednoczą się na całym świecie, aby chronić i bronić lasy, stare drzewa i pozostałe stworzenia.

Z wielu stron pojawiają się propozycje uzdrowienia naszego chorego świata. … Szczególnie wrażliwa na tę kwestię jest młodzież, która odczuwa potrzebę radykalnych zmian w naszych relacjach z otoczeniem, w stosunkach między jednostkami i państwami, w stosowaniu wiedzy naukowej. Młodzi ludzie są przekonani, że aby osiągnąć ideał zjednoczonego świata, należy podkreślić prymat ludzi nad nauką i technologią. Oni to zrozumieli i podjęli już różne inicjatywy, na przykład w zakresie zakupu produktów, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz w usuwaniu odpadów zanieczyszczających środowisko.

To właśnie zaczynając od małych lokalnych problemów, kształtuje się sumienie, które może rozwiązywać następne problemy w szerszej skali. Wiele badań naukowych wykazało, że nie brakuje środków technicznych i możliwości ekonomicznych aby poprawić stan naszego naturalnego środowiska. Nie zapominajmy jednak, że Stwórca powierzył ziemię wszystkim ludziom, a nie tylko jakiemuś wybranemu ludowi czy grupie najbogatszych ludzi. Sprawiedliwa dystrybucja dóbr na świecie, pomoc najbiedniejszym narodom, solidarność między Północą a Południem oraz bogatymi i biednymi to druga strona problemu ekologicznego. Jeśli odkryjemy, że całe stworzenie jest darem Boga Ojca, który nas kocha, znacznie łatwiej będzie znaleźć harmonijną relację z przyrodą. Będziemy bardziej ostrożni by szanować wszystko, co należy chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.

*

Drugi temat też związany jest z październikiem – miesiącem różańca. To są własnie te schodki, po których cierpliwe wspinamy się ku niebu. Modlitwa różańcowa przyniesie nam spokój w huśtawce nastrojów i udzieli światła w gonitwie myśli. Jan Paweł II powiedział, że różaniec jest jego ulubioną modlitwą. Można znaleźć w internecie nagranie jak recytuje poszczególne cząstki różańca podczas swojej podróży do Francji. Pewna kobieta powiedziała, że jego język francuski jest bogaty a wymowa piękna. Trzeba się modlić, bo czasy są bardzo niepewne. Otoczmy modlitwą nasze rodziny, Polskę i młodzież, która jest najbardziej zagrożona chaosem i niepokojami o przyszłość.

.

Z różańcem w lasach na Dalekiej Północy

Otrzymaliśmy rozszerzoną wersję modlitwy różańcowej (do prywatnego odmawiania), z siedmioma różnymi cząstkami – po jednej na każdy dzień tygodnia. Przybliża ona główne aspekty z życia Chrystusa na ziemi: Jego nauczanie, cuda i Jego zwycięstwa nad złymi duchami. Poniżej znajduje się wykaz poszczególnych tajemnic.

.

Poniedziałek, tajemnice nauczania: 1 – Przypowieść o synu marnotrawnym; 2 – O miłosiernym Samarytaninie; 3- O siewcy; 4 – O robotnikach w winnicy; 5 – O talentach.

Przypowieść o siewcy – mal. Jean-François Millet (1814-1875)

.

Wtorek, tajemnice cudowne: 1 – Początek cudów, przemiana wody w Kanie Galilejskiej; 2 – Pomnożenie chleba i ryb; 3 – Chodzenie na wodzie i uciszenie burzy; 4 – Uzdrawianie chorych; 5 – Wskrzeszenie umarłych.

Jezus ratuje Piotra – mal. Gary Kapp (ur. 1942).

.

Środa, tajemnice diaboliczne: 1 – Bunt aniołów; 2 – Rzeź niewiniątek w Palestynie; 3 – Kuszenie Jezusa na pustyni; 4 – Wypędzanie złych duchów; 5 – Zstąpienie do piekła.

Kuszenie Chrystusa – mal. Ary Scheffer (1795-1858)

.

Czwartek, tajemnice światła: 1 – Niepokalane Poczęcie; 2 – Chrzest w Jordanie; 3 – Proroctwa; 4 – Przemienienie na górze Tabor; 5 – Ustanowienie Eucharystii.

Przepowiednia o Polsce, obraz z roku 1934, oryginał znajduje się w Wilnie. Malował prof. Eugeniusz Kazimirowski (1873-1939) według wskazówek s. Faustyny i w obecności jej spowiednika, księdza M. Sopoćki. Niektórzy się dopatrzyli, że biało-czerwone światło promieniujące z Jezusowego Serca przypomina (symbolizuje) flagę Polski, skąd ma pojawić się iskra która odnowi świat.

.

Piątek, tajemnice bolesne: 1 – Modlitwa w ogrójcu; 2 – Biczowanie; 3 – Cierniem ukoronowanie; 4 – Droga krzyżowa; 5 – Ukrzyżowanie i śmierć.

Jezus w koronie cierniowej – mal. El Greco (1541-1614)

.

Sobota, tajemnice radosne: 1 – Zwiastowanie; 2 – Nawiedzenie; 3 – Boże Narodzenie; 4- Ofiarowanie; 5- Odnalezienie Jezusa.

Boże Narodzenie – mal. Gerrit van Honthorst (1592-1656)

.

Niedziela, tajemnice chwalebne: 1 – Zmartwychwstanie; 2 – Wniebowstąpienie; 3 – Zesłanie Ducha Świętego; 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej; 5 – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Zesłanie Ducha Świętego – witraż Librería Paulinas w Barcelonie (Hiszpania)

_____________

Ta rozszerzona wersja różańca – przypominamy, jako prywatna modlitwa – zachęca nas do lepszego zapoznania się z mądrością Ewangelii. Tam, gdzie są przepowiednie Chrystusa w tajemnicach światła, znajdziemy słowa: “Nie lękajcie się! Jam zwyciężył świat.

*

Armaty ukryte w kwiatach

Trwa jeszcze 18-ty Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki. Na początek, w tegorocznym festiwalu udział wzięło 87 pianistów, ale do drugiego etapu zakwalifikowało się 45 uczestników z 14 państw, najwięcej z Azji. Natomiast 17-go października uczestnicy i goście festiwalu wezmą udział w uroczystej Mszy świętej, która zostanie odprawiona dokładnie w kolejną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Miejscem jest tradycyjnie bazylika św. Krzyża, gdzie spoczywa serce wielkiego kompozytora. Bieżące informacje znajdą miłośnicy muzyki Chopina na witrynie konkursu. A tutaj historyczne nagranie: Poloneza As-dur Op. 53 gra Ignacy Paderewski (7:55) https://www.youtube.com/watch?v=K9yXYMvSDPw .

.

.

Znakomity pianista, dyplomata i wielki patriota Ignacy Jan Paderewski powiedział w setną rocznicę urodzin Chopina: „Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń …” W roku 1915 Ignacy Paderewski z Henrykiem Sienkiewiczem założył w Szwajcarii Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Gdy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów, Paderewski został premierem i ministrem spraw zagranicznych RP. Podczas II-giej wojny światowej Niemcy umieścili go w tzw. “czarnej księdze” wrogów III-ciej rzeszy.

Tak pisał Robert Schumann w 1836 roku na łamach Neue Zeitschrift für Musik : „Gdyby potężny samowładny monarcha z północy wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina, w prostych melodiach jego mazurków, zabroniłby tej muzyki. Dzieła Chopina to armaty ukryte w kwiatach.”

.

A tu można posłuchać Romantyczność czyli “Kocham świat” (2:56) https://www.youtube.com/watch?v=xcWInxhGUCo – znaną pod tymi dwoma tytułami piosenkę, której refren oparty jest na polonezie Fryderyka Chopina As-dur, przedstawionego powyżej w wykonaniu Ignacego Paderewskiego. Na festiwalu w Opolu Joanna Rawik za wykonanie tej piosenki otrzymała specjalną nagrode. Piękny tekst napisał Wojciech Popkiewicz, a znany krytyk muzyczny Bogusław Kaczyński uznał ją za najlepszą polską piosenką napisaną po wojnie.

Joanna Rawik znana jest z ambitnych piosenek. Jej mama była Rumunką i Joasia spędziła dzieciństwo w Rumunii, a do Polski przyjechała jako 13-letnia dziewczynka nie znając języka polskiego, choć rozmawiała po rumuńsku, francusku i niemiecku. A więc jej los potoczył się niejako w kierunku odwrotnym niż droga Fryderyka Chopina, który się w Polsce urodził ale wyjechał z niej na zawsze w wieku 20 lat.

________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »