Regulamin życia

Regulamin życia

Dzisiaj mija 80-ta rocznica męczęńskiej śmierci św. Maksymiliana w oświęcimskim bunkrze głodowym. Miłością pokonał piekło w tej największej fabryce śmierci, oddając życie za wpółwięźnia i podnosząc na duchu innych skazańców. Dlatego może on powtórzyć za Apostołem Narodów, św. Pawłem: “W dobrych zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem i Pan Bóg dał mi koronę zwycięstwa“. W hołdzie patronowi naszych trudnych czasów publikujemy kilka myśli, które mogą i nam dodać otuchy.

.

Św. Maksymilian Kolbe:

Myśli i rozważania

(Notatki z medytacji, rekolekcji oraz myśli na każdy dzień)

M.b.s.m.c.i.o.d.n.m.t. *

J.t.w.t.d.p.; p.Bożej p.m.j.z.s.**

Rajmund Maksymilian Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli, a jego życie jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem historii naszego narodu. Świadectwo urodzenia wpisano mu po rosyjsku gdy Polska była pod zaborami…

.

REGULAMIN ŻYCIA / Regulamentum vitae

Celem twoim jest tylko Bóg; wszystko inne – środkiem. Oczekuj wielkich rzeczy. Pilnie pracuj nad poznaniem Woli Bożej i żadnej ofiary ani trudów Panu Bogu nie odmawiaj. Jedynym zajęciem na tej ziemi jest zbawienie duszy; pokój z woli Bożej. Często w trudnościach: “Bóg mój i wszystko.” Czas krótki, niepewny, świętość daleka – czyń co czynisz.

.

… a dokumentacje zgonów w niemieckich obozach koncentracyjnych wypełniano po niemiecku. Po prawej stronie: bunkier głodowy, w którym o. Kolbe umierał przez wiele dni.

.

PRAEPARATIO, ACTIO, CONCLUSIO / Przygotwanie, działanie, skutek

Patrz na cel. Myśl tylko o tym, co czynisz i bądz spokojny. Wierz, a otrzymasz – nie troszcz się. Nagródź gorliwością czas stracony. Więcej może zasłużyć gorącość w krótkim czasie, aniżeli mierne służenie Panu przez wiele lat. Życie ukryte. O ile możesz, cierp i pracuj w ukryciu dla Boga samego (o marnotrawco wielu łask Bożych!) Święty Tomasz nauczył się u stóp Krzyża więcej aniżeli z książek. To tylko bierz z nauk, co ci naprawdę potrzebne. Im kto pokorniejszy, tym większą świętość osiągnie. Szatan stara się naprzód doprowadzić do lenistwa i – gdy mu się to nie uda – próbuje popsuć czyność przez złą intencję, pychę lub roztargnienie. Nie wszystkie natchnienia pochodzą od Boga a zwłaszcza te, co mącą spokój gdyż mają markę diabelską. Dla rozpoznania zbadaj ich przyczynę, rozwinięcie i cel. Pietas et scientia (pobożnośc i wiedza). Modlitwa to pierwszy obowiązek, skuteczniejsza od słowa i dobrego przykładu. Najpierw modlitwa.

Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu zbudowali Niemcy z przeznaczeniem do likwidacji Polaków, odważnych chrześcijan oraz przeciwników politycznych. Stąd pierwsze tatuowane na rękach numery – jak np. 16670 ojca Kolbego – mieli w zasadzie tylko Polacy. Transporty więżniów z kilkunastu innych narodowości zaczęto tam kierowac po roku 1940.

.

SERVA ORDINEM ET ORDO SERVABIT TE / Zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie

Czego teraz nie uformujesz w sobie, tego nigdy nie zrobisz. Kiedy człowiek wie co ma czynić i robi to dobrze, wtedy czuje się bardzo szczęśliwy. Sposób dobrego wykonania: czynić tak, jakby się miało potem umrzeć*. Pamiętaj na śmierć. Żyj ściśle według podziału dnia, a będziesz zbawiony. Jak wstaniesz, tak cały dzień spędzisz. Opuść co nie jest użyteczne, a będziesz miał czas na wszystko. Kiedy mniej czujesz światła i siły, wtedy więcej ufaj, bo się właśnie okaże iż to nie ty czynisz, ale Pan Bóg przez Niepokalaną. Jesteś narzędziem w Jej ręku więc czyń to, co Ona chce i do niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj. Z Jej ręki wszystko przyjmuj z wdzięcznością. [Ona, jak uczy nas litania, jest “Bramą Niebieską” – najprostrzą drogą do Chrystusa].

* Warto przytoczyć tu zaskakującą radę z japońskiego “Kodeksu Bushido dla biznesmenów” – pierwszą rzeczą jaką prowadzący firmę powinien ciągle mieć na uwadze jest to, że musi umrzeć. Jakie wnioski płyną od dzielnych samurajów: Skupić się tylko na wyższych wartościach? Nie wiązać się ze sprawami przemijającymi? Budować rzeczy trwałe? Opierać się zawsze na mocnym fundamencie? Jakże dziwne jest to połączenie o. Maksymiliana z dalekim “Krajem Kwitnącej Wiśni”, gdzie w latach 1930-tych założył japoński Niepokalanów …

.

Chociaż w Niemczech Zachodnich schroniło się wielu zbrodniarzy wojennych, to jednak i tam żyją ludzie przyjaźnie nastawieni do Polski. Przykładem jest katolicka organizacja “Maximilian Kolbe Werk”.

.

REGULA TUA OBOEDIENTIA / Posłuszeństwo twoją regułą

Posłuszeństwo niemożliwia upadek. Posłuszny w krótkim czasie dojdzie do doskonałości. Trzeba wielokroć czynić to, czego nie chcesz a to co chcesz – trzeba opuścić. Pokora fundamentem wszystkich cnót (a szatan, ten podstępny niewolnik pychy, jest wrogiem pokory). Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony – ostrzegał święty Heronim. Pozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się nie podobają. Sprzeciwiając się posłuszeństwu często spotykasz to, czegoś chciał uniknąć.

.

O św. Maksymilianie ukazało się bardzo dużo artykułów, książek, filmów oraz innych publikacji w kilkudziesięciu językach. Jego ciche bohaterstwo budzi podziw milionów ludzi na całym świecie. Zainteresowani tym fenomenem i Polską, każdego roku przyjeżdżają do Niepokalanowa pielgrzymki oraz turyści różnych wyznań i narodowości.

.

DROGA ŻYCIA – Co chwilę bądz lepszym!

Wielkość zależy jedynie od wypełniania cnót. Tylko to możemy dawać ludziom, co się z przepełnionego naczynia naszych cnót przelewa. Dziś zacznij służyć Panu Bogu. Na sądzie ostatecznym zdasz ścisły rachunek z każdej chwili czasu, z każde łaski otrzymanej, z każdego (nierozwiniętego!) talentu, ze wszystkiego dobrego coś mógł uczynić. Nic nie jest bez kary lub nagrody. A więc spokój na puszczy, abyś mógł Boży głos usłyszeć. Najważniejszy jest żal za grzechy. Zależy on tylko od woli. Żal doskonały, z miłości, gładzi nawet grzechy śmiertelne. Wzbudzaj go często, przy odwiedzinach Najświętszego Sakramentu i przed Komunią świętą.

.

Sierpień 1941 – gdy zamordowano o. Maksymiliana, byla pora żniw. Ziarno musi obumrzeć, aby wydać plon dziesięciokrotny. Czy prawda też musi obumrzeć aby zmartwychwstać? Polacy razem z innymi Słowianami mieli być systematycznie likwidowani i zdegradowni do roli służących, aby ich ziemie zajęli “nadludzie”. Może to dziwne, ale dzisiaj Europa Wschodnia też się wyludnia.

.

Opatrzność Boża dała ci tych rodziców, w tym miejscu i czasie oraz w tych okolicznościach, w których najlepiej możesz się zbawić. Używaj wszystkich środków, które ci Pan Bóg wyznaczy na drodze do doskonałości, a będziesz prawdziwie spokojny i szczęśliwy. Obcuj chętnie z lepszymi. Wesel się, gdy drugich chwalą. Wady polskie: niezgoda, brak harmonii, współpracy i wzajemnej miłości, brak poszanowania dla rodziców, nieuznawanie prawdziwych autorytetów, swawola i wybujała indywidualność. A w rozmowach – wyjawnianie ciężkich, ukrytych upadków bliźniego jest wielkim grzechem. Zachowanie się i postawa zewnętrzna jest najskuteczniejszym kazaniem. Przyczyna nawróceń: modlitwa pokorna, wytrwała. Przez nią dla siebie i dla innych można wszystko otrzymać.

.

Objaśnienie skrótów pod tytułem artykułu. * Skrót pierwszy prawdopodobnie tak brzmiałby w pełym zdaniu: Maksymilianie, bądz święty; mogli ci i owi, dlaczego nie mógłbyś ty? ** Drugi skrót może znaczyć: Jeśli tylko wierzysz, dużo pragniesz, przy Bożej pomocy możesz jednak zostać świętym. Tak, Maksymilianie, możesz.

_______________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »