Wstańcie, chodźmy! Żagań – Zielona Góra

Wstańcie, chodźmy! Żagań – Zielona Góra

Wchodzimy do diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, która się składa z 30 dekanatów i 270 parafii. Diecezjalna katedra Wniebowzięcia NMP znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim, a konkatedra św. Jadwigi Śląskiej – w Zielonej Górze. Główną patronką diecezji jest Matka Boska Rokitniańska. Jej słynący łaskami obraz znajduje się w bazylice, która jest sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej (Rokitno, niedaleko szosy w kierunku Gorzowa).

.

Herb diecezji jest podzielony pionowo na dwie części. Dwa bosaki na polu czerwonym nawiązują do herbu dawnego biskupstwa lubuskiego. Na polu błękitnym znajduje się heraldyczna lilia. U dołu dewiza w języku łacińskim “Da pacem Domine in diebus nostris” (Daj Panie pokój naszym dniom). Prośba jakże aktualna na te burzliwe czasy. Już widać coraz wyraźniej że są ludzie, którzy pchają Polskę do wojny z Rosją – w interesie banderowskiej Ukrainy i jej głównego sponsora. Niech Matka Boża Cierpliwie Słuchająca zaniesie błagalne modlitwy narodu przed tron Chrystusa Króla i ochroni te ziemie, które już tyle razy nasiąkły krwią polskich żołnierzy i na których miliony bezbronnych spłonęły w krematoriach obozów niemieckich.

.

9-10 czerwca 2022

KLIKÓW – IŁOWA

Kościół Chrystusa Króla w Iłowej

Mijamy małą wioskę Klików i wchodzimy do Iłowej. Tu pielgrzymi spotkali się z miejscową młodzieżą – (11:15)

https://www.youtube.com/watch?v=lxbbXOpoEPk

Iłowa jest pierwszym miastem na południu diecezji. Znajduje się w powiecie żagańskim, wśród Borów Dolnośląskich. Podczas II wojny światowej w Iłowej i najbliższej okolicy znajdował się męski podobóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Kilka kilometrów za Iłową jest mała wieś Czerna, tam żyje samotna matka z trójką dzieci. Biedy na wioskach nie brakuje, ale warszawka nie zajmuje się takimi drobiazgami, bo zajęta jest podjudzadniem do konfliktów. Ale wróćmy na Ziemię Lubuską, oto świadectwo dla niewierzących – (17:15)

https://www.youtube.com/watch?v=IWc2s1QBfdk

.

ŻAGAŃ

Po dwóch godzinach pielgrzymka wchodzi do Żagania. Miasto wyzwoliła 117-ta Gwardyjska Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej 16 lutego 1945, po czterodniwych zaciętych walkach. Miasto uległo ogromym zniszczeniom. Dla “hitlerowskich zbrodniarzy i zdrajców narodu polskiego” utworzono miejsce odosobnienia i ośrodek pracy przymusowej.

1. Żagań po wyzwoleniu; 2. Ilu takich chlopców zginęło aby Ziemie Odzyskane wróciły do Polski? 3. Jedna z uliczek w dzisiejszym Żaganiu.

Wkrótce rozpoczęła się mozolna odbudowa Żagania i pomimo trudności miasto stało się znaczącym ośrodkiem przemysłu włókienniczego i metalowego. Funkcjonowały tu prężne Żagańskie Zakłady Przemysłu Wełnianego, Żagańska Czesalnia Wełny czy Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Domowego „Zamex”. Przekształcenia ustrojowe i gospodarcze spowodowały, że zakłady te już nie istnieją.

1. Plac Słowiański oraz 2. Kościół NMP Królowej Polski w Żaganiu.

Upadek największych zakładów i wzrost bezrobocia zmusiiły władze miasta do działań ułatwiających powstanie nowych miejsc pracy. W 2003 powstała Żagańska Strefa Gospodarcza, wskład której weszło łącznie ponad 60 ha terenów inwestycyjnych. Z oferty skorzystało kilka prywatnych przedsiębiorstw.

Blok elektrowni wodnej w Żaganiu

Żagań to ważny węzeł kolejowy i siedziba dowództwa kilku jednostek wojskowych (kolejno: Armii Czerwonej, Wojska Polskiego, a teraz – US Army i NATO, którego jednym z filarów jest Bundeswehra). W latach 1960-tych okoliczne poligony służyły jako plan filmowy dla kilku filmów wojennych, które pokazywały rzeczywistość tamtych lat.

.

11 czerwca 2022

Wyjście z Żagania w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego. Przed wyjściem z Żagania, modlitwa za policję (3:15) https://www.youtube.com/watch?v=XF8djDCEKu8 .

NOWOGRÓD ODRZAŃSKI

Miasto, jak nazwa wskazuje, położone jest nad rzeką Bóbr, w powiecie zielonogórskim. Na pólnocy miasta, w pobliżu wału przeciwpowodziowego rzeki znajduje się kopalnia surowców mineralnych. Rzeka Bóbr jest jednym z najważniejszych dopływów Odry. Na terenie Polski płynie przez kilkanaście większych miejscowości i zbiorników zaporowych z elektrowniami wodnymi. Zbiera wodę z ponad czterdziestu nazwanych oraz bezimiennych rzek i strumieni. Na lewym brzegu Bobru bylą samodzielna miejscowość Krzystkowice, która od roku 1988 tworzy jedno miasto razem z Nowogrodem Bobrzańskim.

.

1. Aleja nad rzeką Bóbr; 2. Kościół wniebowzięcie NMP; 3. Jedna z ulic w Nowogrodzie Bobrzańskim.

.

Przed samym miastem do rzeki wpływa Brzeźniczanka, a Bóbr w tej okolicy tworzy malownicze zakola. Nie ułatwiły one szybkiego wyzwolenia tych ziem, chociaż Armia Czerwona 10 lutego 1945 podjęła pościg za wycofującymi oddziałami wroga. Omijając tereny podmokłe, wbijała się klinem między poszczególne oddziały hitlerowski wojsk. Rozdzielając je od siebie, uniemożliwiała komunikowanie się i współdziałanie. W obawie przed okrążeniem, Niemcy się wycofali, ale wkrótce przystąpili do kontrataku z udziałem oddziałów pancernych i Luftwaffe, podczas gdy oddziały Armii Czerwonej forsowały Bóbr.

.

1. Zakole Bobru, jedno z wielu w tamtej okolicy; 2. Pomnik w hołdzie wyzwolicielom tym ziem, postawiony na 25-lecie Wojska Polskiego.

Zacięte walki trwały ponad tydzień i dopiero 21 lutego wojska radzieckie osiągnęły Nysę Łużycką po rozgromieniu oddziałów niemieckich w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego, Żagania i Bieniowa (węzeł kolejowy łączący Zieloną Górę, Żary, Żagań i Lubsko). Całkowite opanowanie prawego brzegu rzeki nastąpiło 1 marca 1945. Takie fakty trzeba nieustannie przypominać naszym burakom politycznym, bo centralny urząd zacierania pamięci i podobne mu instytuty głoszą, że w czasie wojny Rosjanie się niczym nie zajmowali poza gwałceniem staruszek w ciąży. Takie tam hobby, na którym można robić doktoraty i karierę “naukową” grzebiąc w SB-ckich (ale nie UB-ckich) papierach.

Przed wyściem z Nowogrodu (3:28) https://www.youtube.com/watch?v=PfaPgjZyRMU .

.

ŚWIEBODZIN

Na dwa dni grupa opuszcza trasę, aby się udać do Chojny, aby świętować pierwszą rocznicę ustanowienia sanktuarium w mieście, skąd przed rokiem wyruszyli w ten pielgrzymkowy maraton. Po drodze zatrymali się na krótko w Świebodzinie – (4:15)

.

https://www.youtube.com/watch?v=fsE1cc3XkS8

.

O Świebodzińskim Królu śpiewa Maciej Wróblewski (5:15) https://www.youtube.com/watch?v=Iq0fKOkCiL8 – absolwent pobliskiego Technikum Leśnego w Rzepinie i laureat Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.

.

Świebodzin to miasto powiatowe Ziemi Lubuskiej, położone na skrzyżowaniu głównych dróg. Na początku bieżącego stulecia zasłynęło pomnikiem Chrystusa Króla, jednym z najwyższych na świecie. Historia miasta jest bogata, bo źródła podają, że już na początku XIV-tego wieku istniał tam gród słowiański. Pozostały jeszcze mury z tamtej epoki.

1. Bunkry strzelnicze dla obsługi karabinów maszynowych; 2. Bariera przeciwczołgowa. Międzyrzecki Rejon Umocnień budowali Niemcy w latach 1934-1944, na długości 80 km – w celu ochrony wschodniej granicy III-ciej Rzeszy.

Zimą 1945 miasto uniknęło zniszczeń, gdyż po przełamaniu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień I-wszy Front Białoruski ruszyły za niemieckimi oddziałami, a Świebodzin pozostał na boku tych działań. Miasto zostało zdobyte nocą 30/31 stycznia 1945. W czasach dzisiejszych jest ono w dosyć dobrej sytuacji ekonomicznej, z kilkoma większymi zakladami pracy, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt.

.

.

12-13 czerwca 2022

Pobyt w Chojnie i udział w uroczystościach z okazji ubiegłorocznego ustanowienia sanktuarium Chrystus Króla. Modlitwa w kościele – (2:49)

.

https://www.youtube.com/watch?v=j7Av8v-Kr6k

.

W tym samym kościele odbyła się uroczystość bierzmowania. Wieczorem nocleg u gościnnych mieszkańców Chojnic i wieczorny apel jasnogórski (5:56)

https://www.youtube.com/watch?v=hFQ-IMDO3Uo

.

Chojnie poświęcimy więcej uwagi, kiedy pielgrzymi tam dotrą na wielką uroczystość 24 czerwca 2022. Wychodząć z Chojny (15:15) Pozbywają nas zapasów żywności.

https://www.youtube.com/watch?v=2JGMw9VzY-o

.

14-15 czerwca 2022

ZIELONA GÓRA

Nad ratuszem ciągną się chmury i może wiosenny deszcz

Uff, dużo by pisać o tym legendarnym mieście festiwali. Jednak nie chceM, ale muszeM się streszczać. Zielona Góra, położona na lewobrzeżnym obniżeniu Odry, jest największym miastem w tym regionie Polski.

Nowoczesne domy kultury (4:15)

https://www.youtube.com/watch?v=XwXo_x7bnCc

.

Pierwsze wzmianki o mieście pojawiły się już na początku XIII-go wieku za panowania Henryka Brodatego i prawie przez całą swoją historię było związane z księstwem głogowskim. W czasie II wojny światowej Niemcy rozlokowali tam kilkanaście obozów pracy wykorzystujących robotników przymusowych oraz filię niemieckiego obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. Miasto nie zostało zniszczone, ponieważ wojska niemieckie wojska umknęły przed 14 lutego 1945, kiedy tam wkroczyła 253-cia Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej.

.

Konkatedra św. Jadwigi Śląskiej i starówka miejska

Pięć lat później Zielona Góra została stolicą nowego województwa i zaczyna się okres szybkiego rozwoju miasta – jako ośrodek kulturalny, turystyczny i uniwersytecki, które wyrasta na ważny ośrodek kulturalny, turystyczny, uniwersytecki. W niedługim czasie liczba mieszkańców wzrosła pięciokrotnie, do czego przyczyniła się takze rozbudowa przemysłu.

Łagodny klimat tej ziemi uczynił Zieloną Górę stolicą polskiego wina. Był to najdalej wysunięty na północ obszar w Europie z uprawą winorośli. Obecnie w regionie lubuskim działa już ok. 100 winnic. Nic dziwnego, że patronem miasta został wybrany św. Urban – papież i męczennik z III-go wieku. Był on już od dawna uznawany za patrona winiarzy, hodowców winnej latorośli i ogrodników.

.

W połowie września, w ramach Dni Zielonej Góry organizowana jest największe kulturalne wydarzenie regionu – Festiwal Winobrania. Relikwie świętago patrona przeniesione zostają do konkatedry św. Jadwigi Śląskiej, gdzie odbywa się uroczysta Msza święta. Następnie, razem z władzami miasta, procesja udaje się pod ratusz i pomnik patrona miasta, gdzie jest odmawiana modlitwa za Zieloną Górę. Mieszkańcy regionu i tysiące turystów biorą udział w różnych imprezach towarzyszacych przy degustacji wina.

W drodze do amfiteatru festiwalowego (9:19)

https://www.youtube.com/watch?v=ofGI-ukB-E4

Gdy mówimy o Zielonej Górze, to jak nie wspomnieć o Festiwalu Piosenki Radzieckiej, który wpisał się mocno w historię miasta przez prawie ćwierć wieku? Główną nagrodą festiwalu było nie byle co, tylko “złoty samowar”. Tam rozpoczynało swoją karierę wielu znanych piosenkarzy, a niektórzy pojawili się tam jako nastolatkowie, np. Bajor, Jarocka, Kayak, Sipińska, Krawczyk. Lista ich nazwisk byłaby za długa by ją tu cytować. Konferansjerami oraz jurorami konkursu były znane gwiazdy radia i telewizji, jak np. Edyta Wojtczak, Bożena Walter, Jan Suzin, Tadeusz Sznuk, Krystyna Loska, Czesław Niemien, Anna German, Irena Santor.

.

1. Amfiteatr zielonogórski w czasach świetności; 2. Brawa dla laureatów i trofeum festiwalu – Złoty Samowar.

Od pewnego czasu trwa polowanie na czarownice i nagonka na osoby biorące udział w takich festiwalach. Doprawdy jest to żenujące, bo wielu dzisiejszych celebrytów robi ciężki szmal na masowych spędach, nie dorastając nawet do kolan tamtejszym artystom. Ale jedna z uczestniczek ówczesnego festiwalu zaskoczyła mnie, chociaż nie należałem do wielbicieli jej talentu. W programie dla “dinozaurów” – oświadczyła: Mnie polityka nie interesuje, piosenki radzieckie były piękne a język rosyjski jest melodyjny. I temat był zanknięty. Są jeszcze ludzie, którzy potrafią powiedzieć co myślą. No, już wystarczy, bo mialo być krótko. Nie jest to łatwe w przypadku Zielonej Góry – Monte Verde, jak mówiła zadedykowana jej piosenka.

Amfiteatr w Zielonej Górze z lotu ptaka. Od ponad 30 lat nosi imię Anny German i może pomieścić ponad 4 tys. widzów.

.

.

SULECHÓW

Zabytkowe kamieniczki w centrum Sulechowa

Wychodzą z Zielonej Góry mijamy wieś Zawadę, przechodzimy nad Odrą i dochodzimy do Sulechowa. To 16-tysięczne miasto zlokalizowane jest na rozwidleniu dwóch ważnych dróg, w tym tej łączącej Zieloną Górę z Poznaniem. Stąd grupa pielgrzymów skieruje się jednak na północ, po drodze do Świebodzina, Międzyrzecza i Gorzowa Wielkopolskiego. W pobliżu miasta Odra płynąca z południa, skręca w kierunku zachodnim. Sulechow z Nową Solą i Zieloną Górą tworzą tzw. Lubuskie Trójmiasto (w skrócie L3M). Stowarzyszenie później rozszerzono o następne pięć gmin.

.

Brama Krośnieńska i kościól św. Stanisława Kostki Herb przedstawia dwie wieże, między którymi stoi rycerz trzymający tarczę z orłem Piastów śląskich.

W mieście znajdują się różne zabytkowe budynki, kościoły a także domy różnych sekt. Jedna z nich, ta najbardziej agresywna, ma swoje zbory prawie w każdej większej miejscowości, tworząc podziały i konflikty nawet wśród rodzin. To jest dziedzictwo Aleksandra Mniejszego, panującego miłościwie przez dwie kadencje w tym kraju. Miała Macedonia swego Aleksandra Wielkiego, ma też i Polska. (Kolesie partyjni mówili: Olo to taki mały cwaniaczek). Zatwierdził przepis o możliwości rejestracji, jako wspólnotę religijną, każdej grupy, która zwerbuje 15 osób. Tu nie tylko chodzi o finansowe roszczenia fikcyjnych gmin, które czatują nieustannie na dobra poszczególnych narodów. Przez darowanie uprawnień podejrzanym mniejszościom przyczynił się on jednocześnie do gwałtownych podziałów społecznych.

Tablica w holdzie powstańcom wielkopolskim

.

16 czerwca

KALSK

Przechodzimy przez wsie Kruszyna i Kalsk, gdzie uczestniczymy w nabożeństwie i procesji BOŻEGO CIAŁA (35:38) https://www.youtube.com/watch?v=0VWi4X0bpMU .

.

(Następne przystanki w opracowaniu)

_____________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »